Τεχνικός Ασφαλείας

Με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν Τεχνικό Ασφάλειας. (Π.Δ. 17/96, άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2).

Ο Τεχνικός Ασφάλειας οφείλει να συνεργάζεται με την επιχείρηση παρέχοντας υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Ασφάλεια της Εργασίας και την Πρόληψη των Εργατικών Ατυχημάτων.

Τις γραπτές υποδείξεις πρέπει να τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης το οποίο καλείται: "Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας". Επίσης, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό.

Οι μηχανικοί της IBCON παρέχουν Οργανωμένες Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και είναι κοντά σας για να ικανοποιήσουν κάθε σχετική ανάγκη.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 213 0413153 και 2130221220 για πληροφορίες.

Quality constructions by professionals
 
 
Κτιριακές κατασκευές. Καινοτόμες Λύσεις Καινοτόμες Κτιριακές Κατασκευές

Ελ. Βενιζέλου 6
Νέο Ψυχικό, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2130 221220
Fax: 2130 247091
E-mail: info@ibcon.gr