Ολοκληρωμένες Κατασκευές..."Με το κλειδί στο χέρι"

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι έντονοι ρυθμοί της, δεν επιτρέπουν στο σύγχρονο άνθρωπο να κατασκευάσει το σπίτι ή το κτίριο γενικότερα των ονείρων του με διαρκή επιστασία από τον ίδιο των εργασιών που εκτελούνται. Επίσης η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και στον τομέα της οικοδομικής πρακτικής καθιστούν απαγορευτική και επικίνδυνη περισσότερο από ποτέ την ενασχόληση των μη ειδικών με τους τομείς αυτούς.

Η IBCON έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη με την παροχή στους πελάτες της υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η IBCON είναι τεχνική και όχι εμπορική εταιρεία και έτσι δεν έχει καμία δέσμευση πάνω στον τρόπο και τα υλικά κατασκευής ενώ έχει μεγάλη ευελιξία στην επιλογή τους. Έτσι για παράδειγμα, ο φορέας ενός κτιρίου, ανάλογα με πολλές επιμέρους τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους, μπορεί να κατασκευαστεί είτε από μέταλλο είτε από σκυρόδεμα.

Τα βήματα που ακολουθούμε έτσι ώστε να αποκτήσετε το σπίτι ή το κτίριο που επιθυμείτε με τον ελάχιστο από μέρους σας κόπο είναι τα παρακάτω.

  1. Συζήτηση με τον πελάτη πάνω στις στεγαστικές ή άλλες ειδικές ανάγκες του, όπως αριθμός δωματίων, ανάγκες ΑΜΕΑ ή οποιαδήποτε άλλη κτιριολογική απαίτηση που θα σχετίζεται με την χρήση του κτιρίου.

  2. Παρουσίαση από την εταιρεία μας των προτάσεών μας (κατόψεις) όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
    Στο στάδιο αυτό παρουσιάζουμε αναλυτικές τεχνικές περιγραφές εργασιών και προδιαγραφές υλικών έτσι ώστε να μελετηθούν από τον πελάτη.

  3. Στη συνέχεια προβαίνουμε σε όποια αλλαγή ζητηθεί από τον πελάτη και παρουσιάζουμε σε φωτορεαλιστική απεικόνιση (3D) τις εξωτερικές όψεις του κτιρίου με σκοπό την καλύτερη αντίληψη της λύσης που προκρίθηκε.

  4. Οριστικοποιούμε τις κατόψεις, «κλειδώνουμε» τον προϋπολογισμό και προχωρούμε ,με βάση τις τελικές κατόψεις, στην διαδικασία έκδοσης της απαραίτητης οικοδομικής άδειας.
    Ταυτόχρονα υπογράφουμε το απαραίτητο συμφωνητικό το οποίο μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε έλεγχο είτε τεχνικό είτε νομικό και να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές.

  5. Μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης) ξεκινά η κατασκευή του κτιρίου σας για την οποία ενημερώνεστε γραπτά σε κάθε φάση κατασκευής τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά.

Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα παραλάβετε το κλειδί του κτιρίου σας την προκαθορισμένη ημερομηνία με τις προκαθορισμένες προδιαγραφές με την ελάχιστη δική σας ενασχόληση.

Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας δείξουμε επί τόπου δείγματα της δουλειάς μας και να συνομιλήσετε με πελάτες μας που ήδη κατασκευάσαμε τα σπίτια τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 213 0413 153 και 213 0221 220 για πληροφορίες.

Quality constructions by professionals
 
 
Κτιριακές κατασκευές. Καινοτόμες Λύσεις Καινοτόμες Κτιριακές Κατασκευές

Ελ. Βενιζέλου 6
Νέο Ψυχικό, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2130 221220
Fax: 2130 247091
E-mail: info@ibcon.gr