Οικοδομικές Άδειες - Άδειες Δόμησης

Η ορολογία «έκδοση οικοδομικής άδειας» που επικρατεί στην ελληνική αγορά έχει δώσει δυστυχώς δευτερεύουσα σημασία στο πραγματικό της περιεχόμενο.

Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για την έκδοση ενός "χαρτιού" αλλά για τη διαδικασία εκπόνησης όλων των απαραίτητων μελετών, τον έλεγχό τους από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, καθώς και για την ανάληψη και την πραγματοποίηση της επίβλεψης από τους κατά το νόμο υπεύθυνους μηχανικούς για την ορθή και ασφαλή πραγματοποίηση οικοδομικών εργασιών.

Οι απαραίτητες κατά το νόμο μελέτες που είναι απαραίτητες για την έκδοση μιας άδειας δόμησης είναι οι παρακάτω.

  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Αρχιτεκτονική μελέτη
  • Στατική μελέτη
  • Μελέτη Ενεργειακή Απόδοσης Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ)
  • Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Για όλες τις παραπάνω εγκαταστάσεις θα πρέπει να υπάρχει και επίβλεψη από μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας.

Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία από τους ιδιοκτήτες στα παραπάνω, γιατί η σωστή μελέτη και επίβλεψη του κτιρίου τους από ειδικούς ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες κακοτεχνιών που μπορεί να οδηγήσουν σε μη ασφαλείς κατασκευές καθώς και σε αδικαιολόγητες υπερκοστολογήσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 213 0413153 και 2130221220 για πληροφορίες.

Quality constructions by professionals
 
 
Κτιριακές κατασκευές. Καινοτόμες Λύσεις Καινοτόμες Κτιριακές Κατασκευές

Ελ. Βενιζέλου 6
Νέο Ψυχικό, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2130 221220
Fax: 2130 247091
E-mail: info@ibcon.gr