Ανακαίνιση φυσικοθεραπευτηρίου στον Άλιμο

Η ανακαίνιση του συγκεκριμένου χώρου είχε σαν σκοπό την αισθητική αναβάθμιση του χώρου καθώς και την ανακαίνιση και αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Έτσι τοποθετήθηκαν καινούργια πατώματα και χωρίσματα αλουμινίου, νέο σύστημα κλιματισμού και φωτισμός σε όλους τους χώρους.

Quality constructions by professionals
 
 
Κτιριακές κατασκευές. Καινοτόμες Λύσεις Καινοτόμες Κτιριακές Κατασκευές

Ελ. Βενιζέλου 6
Νέο Ψυχικό, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2130 221220
Fax: 2130 247091
E-mail: info@ibcon.gr