Επαγγελματικοί Χώροι

Κάθε επαγγελματικός χώρος, ανάλογα με την χρήση του, έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Έτσι λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες αυτές απαιτήσεις καθώς και τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης σχεδιάζουμε το χώρο σας  και σας παρέχουμε πλήρη κατασκευαστικά σχέδια και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις.

Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να αναλάβουμε ταυτόχρονα και την αδειοδότηση της επιχείρησης και την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών.

Quality constructions by professionals
 
 
Κτιριακές κατασκευές. Καινοτόμες Λύσεις Καινοτόμες Κτιριακές Κατασκευές

Ελ. Βενιζέλου 6
Νέο Ψυχικό, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2130 221220
Fax: 2130 247091
E-mail: info@ibcon.gr