Ενεργειακή Αναβάθμιση

Η εταιρία IBCON, πλήρως εναρμονισμένη με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, προσφέρει στους πελάτες της, υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης του Σπιτιού ή του Επαγγελματικού τους χώρου.

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε σχέση πάντα με το χώρο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε πελάτη με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Έτσι, Εξειδικευμένος Μηχανικός της εταιρίας μας, επισκέπτεται δωρεάν το χώρο και σε συνεργασία με τον πελάτη προτείνει την ιδανική για αυτόν λύση, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τον προϋπολογισμό που έχει αποφασίσει. Οι πιο πάνω προτάσεις αποδεικνύονται με την εκπόνηση ενεργειακής μελέτης που δείχνει την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Η χρηματοδότηση των παραπάνω παρεμβάσεων μπορεί να γίνει με ίδια κεφάλαια, με τη χρήση επιδοτούμενων προγραμμάτων που προσφέρονται από το ΥΠΕΚΑ (εξοικονόμηση κατ’οίκον http://exoikonomisi.ypeka.gr/) ή και με χρηματοδότηση από προγράμματα ιδιωτικών τραπεζών.

Ενεργειακές παρεμβάσεις

 • Εξωτερική θερμομόνωση
  Η εταιρία μας υλοποιεί παρεμβάσεις εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων με σκοπό τη μείωση των απωλειών τους σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. Μετά το τέλος των εργασιών παρέχεται εγγύηση και πιστοποίηση του συστήματος.

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  Τα παλιά κουφώματα είναι από τις κυριότερες αιτίες που καθιστούν ένα κτίριο ενεργοβόρο. Έτσι τα αντικαθιστούμε με νέα, υψηλών ενεργειακών και σχεδιαστικών προδιαγραφών, με σκοπό τη δραστική μείωση της κατανάλωσης του κτιρίου.

 • Φωτισμός
  Σε συνάρτηση με τις ανάγκες φωτισμού του πελάτη, υλοποιούμε παρεμβάσεις είτε μεγάλης κλίμακας επανασχεδιάζοντας το σύστημα φωτισμού, είτε απλής αντικατάστασης λαμπτήρων με αντίστοιχης φωτιστικής ισχύος Led.

 • Θέρμανση – Κλιματισμός
  Εναρμονιζόμενοι με τις ανάγκες της εποχής βελτιώνουμε ή αντικαθιστούμε τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού με νέα χαμηλότερου λειτουργικού κόστους (π.χ. αντλίες θερμότητας, λέβητες φυσικού αερίου κ.λ.π.)

 • Ζεστά νερά χρήσης
  Η παραγωγή ζεστών νερών χρήσης είναι για κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων (π.χ. ξενοδοχεία) καθώς και για τις κατοικίες, σημαντικότατο μέρος των λειτουργικών εξόδων. Έτσι σχεδιάζουμε τη καλύτερη ενεργειακά λύση για το κτίριό σας, η οποία μπορεί να συνδυαστεί και με το σύστημα θέρμανσης για τη βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  Στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου σημαντικό ρόλο παίζει και η εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έτσι ο πελάτης μας έχει τη δυνατότητα να παράγει πλήρως ή μερικώς την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει.
Quality constructions by professionals
 
 
Κτιριακές κατασκευές. Καινοτόμες Λύσεις Καινοτόμες Κτιριακές Κατασκευές

Ελ. Βενιζέλου 6
Νέο Ψυχικό, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2130 221220
Fax: 2130 247091
E-mail: info@ibcon.gr