Δημόσιος Τομέας

Τα στελέχη της εταιρίας είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ και έχουν πτυχία Β' και Γ' τάξης στις κατηγορίες 9/14/15. Επίσης η εταιρία είναι σε θέση μέσω του δικτύου συνεργατών της να συγκεντρώσει μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που είναι κάτοχοι διαφόρων βαθμίδων πτυχίων με σκοπό την συμπλήρωση της ομάδας μελέτης για κάθε τύπου κτιριακού έργου.

Quality constructions by professionals
 
 
Κτιριακές κατασκευές. Καινοτόμες Λύσεις Καινοτόμες Κτιριακές Κατασκευές

Ελ. Βενιζέλου 6
Νέο Ψυχικό, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2130 221220
Fax: 2130 247091
E-mail: info@ibcon.gr