Αδειοδοτήσεις

Για την ανέγερση, επισκευή, ανακαίνιση, προσθήκη ενός κτιρίου είναι απαραίτητη η έκδοση οικοδομικής άδειας (άδεια δόμησης).

Επίσης για την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βιοτεχνία, επαγγελματικό εργαστήριο κτλ) είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Η IBCON αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών καθώς και την πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την έκδοση των πιο πάνω εγκρίσεων.

Quality constructions by professionals
 
 
Κτιριακές κατασκευές. Καινοτόμες Λύσεις Καινοτόμες Κτιριακές Κατασκευές

Ελ. Βενιζέλου 6
Νέο Ψυχικό, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2130 221220
Fax: 2130 247091
E-mail: info@ibcon.gr